Held Michel van Rooy

Motivatie

Mijn grote motivatie om mee te doen is de familie Westerink met hun zoon Finn die aan deze verschrikkelijke ziekte lijdt. Ik heb de familie leren kennen als lieve, warme en betrokken mensen met een eindeloze energy, de energy die hun zoon Finn zo hard nodig heeft. Ondanks dat Finn energy stofwisseling ziekte heeft is hij (naar de buienwereld toe) een jonge die niet klaagt en een normaal kind wil te zijn. Het kan niet zo zijn dat Finn en zijn lotgenoten moeten afwachten op achteruitgang in plaats van genezing, daarom wil ik mijn energy, die ik wel heb, graag inzetten voor het vinden van een medicijn, en boven op de Mont Ventoux ervaren hoe deze kinderen zich elke dag voelen, want hun energy is altijd op, voelen constant de verzuring in hun spieren. Voor Finn en zijn lotgenoten ga ik de berg op, voor het vinden van een medicijn, met energy en geld. Hopend op ook uw energy en steun. Met energieke groeten, Michel van Rooy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- My big motivation to join is the Westerink family with their son Finn who suffers from this terrible disease. I got to know the family as sweet, warm and involved people with an endless energy, the energy that their son Finn so badly needs. Despite Finn's energy metabolism disease, he is a young person who does not complain and wants to be a normal child. It cannot be that Finn and his companions have to wait for decline instead of healing, that's why I want to use my energy, which I do have, to find a medicine, and to experience on top of the Mont-Ventoux how these children feel. As they are feeling this pain every day, because their energy is always low, constantly feeling the acidification in their muscles. For Finn and his fellow sufferers I go up the mountain, to find a medicine, with energy and money. Hoping for your energy and support too. With energetic greetings, Michel van Rooy.

Sponsors van Michel van Rooy

Naam Motivatie
Claudia van Rooy Go Papa doe het voor Finn, hop naar de top.
Daniel Tekelenburg Prachtig initiatief! Zet em op en succes.
N Schoumans Mooi doel om je voor in het zweet te werken!
Cedric Noordam Goed bezig Michel, ga zo door!

Totaal gerealiseerd

€ 105.00
User avatar