Deelnemers, ondersteuners, vrijwilligers en sponsoren bedankt!!

Onze jubileum-editie van de 10e Challenge Mont Ventoux zit er op. En wat voor één! Een opbrengst van € 483.246,- Bijna een half miljoen.

Wij danken alle deelnemers en al onze sponsoren die deze Challenge maakten tot wat het is geworden; een groot succes.

Deelnemers bedankt voor jullie inzet, gezelligheid, het afzien op de berg en al het sponsorgeld dat jullie bijeen hebben gebracht. Onvoorstelbaar veel geld om een bijdrage te kunnen leveren aan het onderzoek naar energiestofwisselingsziekte.

Sponsoren die ons financieel en materieel ondersteunden om dit evenement mogelijk te maken bedankt voor jullie bijdrage.

Ondersteuners die het mogelijk maakten om de Challenge veilig en perfect te kunnen uitvoeren. Dank voor jullie inzet.

Vrijwilligers die zich spontaan ter beschikking stelden om hand- en spandiensten te verrichten op het park en tijdens de Challenge. Geweldig dat jullie dit deden.

De Stichting Join4Energy gaat door. Er is nog veel geld nodig om energiestofwisselingsziekte de stoppen.

Het bestuur van de Stichting Join4Energy en de werkgroep Challenge Mont Ventoux is zielsblij met het resultaat.

Zonder deelnemers en sponsoren is het niet mogelijk om een evenement als dit te organiseren. We hopen dus dat we alle deelnemers aan deze editie ook volgend jaar kunnen verwelkomen.

Sponsoren, zowel financieel als materieel zijn onmisbaar. Wilt je met je bedrijf een bijdrage leveren aan Join4Energy, neem contact met ons op. Wil je op een andere wijze een bijdrage leveren aan de organisatie meld je bij ons aan.

Namens het bestuur van de Stichting Join4Energy en werkgroep Challenge Mont Ventoux: Dank, dank, dank!!!