Missie

Stop energiestofwisselingsziekten. Alle kinderen hebben recht op energie!

Visie

Join4Energy zamelt fondsen in om onderzoeken en projecten te financieren die een bijdrage leveren aan het vinden van medicijnen en/of behandelmethoden die de gevolgen van de ziekte bestrijden en mogelijk genezing brengen. Daarmee is het doel tweeledig: de ziekte stoppen c.q. stabiliseren en de kwaliteit van leven maximaliseren. Onderzoeken en projecten omvatten fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, klinisch onderzoek, ontwikkeling van diagnose- en behandelmethoden etc.

Strategie

De fondsen worden ingezameld door het organiseren van kwalitatieve hoogwaardige (sportieve) evenementen waar deelnemers zich aan verbinden door het betalen van inschrijfgeld en het ophalen van een zeker bedrag aan sponsoring.

Doelstelling

Join4Energy wil bereiken dat door het organiseren van evenementen financiële ondersteuning aan onderzoeken en projecten kan worden toegekend op basis van een goed gedefinieerde en onderbouwde aanvragen. 

Werkplan/activiteiten

 • organiseren van activiteiten waar onder de Challenge Mont Ventoux
 • samenwerken met diverse partijen welke zich inzetten voor (energie)stofwisselingsziekten
 • onderzoeken en projecten financieren
 • informeren betreft algemene informatie rondom energiestofwisselingsziekten

Uitgangspunten evenementen

Voor Join4Energy betekent een kwalitatief hoogwaardig evenement:

 • overzichtelijk en inzichtelijk deelnemersveld, waarbij het groepsgevoel en binding wordt gestimuleerd;
 • streven naar optimale veiligheid;
 • goede verzorging/begeleiding deelnemers.

Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om promotiemateriaal van Join4Energy te lenen en merchandise te verhandelen om hun sponsorbijdrage bij elkaar te krijgen. 

Besteding sponsorgeld

Join4Energy voert marktverkenningen en inventarisaties uit met als doel versnelling van de diverse onderzoeken en projecten en het bevorderen van de samenwerking tussen de diverse onderzoekers. Waar mogelijk en zinvol bundelt Join4Energy haar krachten met andere partijen.

Kritische succesfactoren

Join4Energy streeft naar:

 • nul ongevallen bij een evenement;
 • 100% enthousiaste deelnemers na een evenement;
 • het verbeteren van kwaliteit van evenementen door terugkoppeling van deelnemers, ondersteunende diensten en eigen observaties;
 • het voor 100% verstrekken van sponsorgelden aan onderzoek en projecten, kosten van evenementen worden daarom gedekt uit inschrijfgelden, merchandise en evenementsponsoren;
 • een verantwoorde bestemming van de (nieuwe) sponsorgelden binnen een jaar. Besteding kan toegezegd worden over een langere looptijd, waarbij de gelden al dan niet gefaseerd op basis van een projectplan en resultaten worden overgemaakt aan de aanvragers.

Club van 100

Michel Boukens
Joeri Berkenbosch
Peter Baars
Henri van der Reijken
Familie Westerink
Evert Remmerswaal
Lieske Koekkoek
Arno, Irma, Rens en Jingjing Heijenk
Peter van der Kemp
Jan en Mieke Smets
Nico en Cyril Schlepers
Hajo de Roo
Gert Gerritsen
Sjoerd Klijn
Marion Hurkmans
Rosmarijn Los
Cees en Helma van Esch
Kim Vollenbroek
Paraplumuziek
Familie Kremer
Astrid Dijkstra
Els den Hengst
André en Rita van Lierop
Martijn Dahmeijer
Willy Snoeck
Sjef van Esch