Dankzij de inspanning van heel veel helden heeft stichting Join4Energy in het jaar maar liefst € 475.000 bij mogen dragen aan het onderzoek naar een medicijn voor energiestofwisselingsziekten.

Voor de voorbereiding van het testen van het medicijn op kinderen kenden we in totaal € 450.000,-- toe: € 200.000 als onderdeel van een gezamenlijke bijdrage met Ride4kids en de Tim Foundation;
€ 250.000 op basis van een extra aanvraag van Khondrion.

Via Stofwisselkracht werd nog een extra bijdrage verleend van € 25.000 voor een deelonderzoek.

We zijn erg dankbaar dat we deze bijdragen hebben kunnen doen. Het geeft moed dat alle inzet een medicijn zoveel dichterbij lijkt te brengen! Er is evenwel nog heel veel geld nodig voor met name de testfase op kinderen. De inzet van velen blijft hard nodig om tot het medicijn te komen.

Mogen we ook in 2020 weer op uw inzet rekenen?

Het zal zo’n groot verschil betekenen voor allen die in hun leven geconfronteerd worden met de gevolgen van energiestofwisselingsziekten!